<

Materi Pembelajaran Jarak Jauh Basa Sunda (Bahan Ajar Diajar PAKEMAN BASA SUNDA/IDIOM)Pakeman Basa Sunda (idiom) teh mangrupakeun kabeungharan dina basa Sunda diantarana paribasa, babasan, cacandran, uga, jsb. Eta kabehanana masih …

<

About mukhlis.net

blogging and sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published.